GreenEcoTherm - съоръжения за изгаряне на биомаса
Български  English  France   

Новини

02.03.2016
ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ ЕАД представи успешно търговска марка GreenEcoTherm на изложение в Италия
Екотерм Проект ЕАД участва за втори пореден път на международното изложение за производство на отоплителни съоръжения и системи оползотворяващи твърда дървесна биомаса и производство на биогорива Progetto...
24.02.2016
Екотерм Проект ЕАД – сред европейските производители на съоръжения за изгаряне на дървесна биомаса на международното изложение Progetto Fuoco
Екотерм Проект ЕАД участва от 24.02.2016г. до 28.02.2016г. на едно от най популярните и специализирани изложения в областта на технологиите за производство на отоплителни съоръжения и системи, оползотворяващи...
31.03.2015
Инсталатори от Германия на обучение в Екотерм Проект
Между 26.03.-28.03.2015г. Екотерм Проект ЕАД проведе обучение в гр. Хасково за инсталатори от Германия. Целта на събитието беше да се представи производствената гама на марката GreenEcoTherm и гостите...

Енергийна кабинаЕнергийна кабинаЕнергийна кабинаЕнергийна кабинаЕнергийна кабина

ЕНЕРГИЙНАТА КАБИНА – иновативно решение за използване на възобновяемата енергия и опазване на околната среда.
В последните няколко години потребителите са принудени да заплащат високи разходи за отопление с конвенционални горива и енергии. Свидетели сме на влиянието на действащата в момента ценова политика в България и непрекъснатите колебания на ценовите нива на международните енергийни пазари, което доведе до непрекъснатото покачване на цените на дребно на течните горива, природния газ, пропан бутан и въглищата, както и на вторичните енергоносители - електрическата и топлинна енергия.
Инсталациите използващи конвенционални горива и енергии генерират емисии на парникови газове изпускани в атмосферния възфух в пъти повече, отколкото са отнели от атмосферата, в процеса на тяхното създаване с което се засилва парниковия ефект. Единственият начин за намаляване замърсяването на околната среда и достигане на така наречените „нулев парников ефект” и „нулеви емисии” е оползотворяването на  отпадна дървесна биомаса като горивна компонента. При оползотворяването на отпадната биомаса за енергийни цели се генерира точно толкова въглероден диоксид, колкото растенията са погълнали от атмосферата в етапите на своя растеж.
В някои случаи в сградите няма подходяща инфраструктура и условия за монтаж на отоплителни съоръжения, оползотворяващи дървесна биомаса. Алтернативното техникоикономическо решение за отопление на подобни сградите е енергийната кабина.
Енергийната кабина е компактно мобилно съоръжение, в което е инсталирана котелната инсталация на биомаса за генериране на топла вода за отопление и санитарно битови нужди. Кабината се разполага върху бетонов фундамент в непосредствена близост до сградата. С помощта на изолирани подаващ и връщаш тръбопроводи топлата вода от котела на биомаса се транспортира до воден разпределител/събирател в съществуващото котелно помещение или абонатната станция на сградата, от където се подава към консуматорите на топлинна енергия в сградата.
Част от енергийната кабина е обособена като складово стопанство на гориво – дървесна биомаса във вид на дървесни пелети или енергийни трески (чипс). Складовото стопанство за горива от дървесна биомаса се оразмерява така, че да осигурява минимален запас от гориво в продължение на 5 дни. Димните газове генерирани в резултат на горивния процес в котела на биомаса се отвеждат над сградата посредством изолиран комин.
При подходящи условия и възможност стените и покривното пространство на енергийните кабини могат да бъде оборудвани със соларни панели за производство на топла вода за битови нужди на сградите.
Енергийната кабина се използва и от фирми работещи като ESCo – компании за енергийни услуги, които предлагат на потребителите в сградите договор за доставка на топлина.
Иновативното техническо решение – енергийна кабина е особено подходяща за следните групи потребители:

• Големи много фамилни къщи;
• Жилищни сгради – етажна собственост и кооперации;
• Общински и държавни сгради;
• Хотели и вилни селища;
• Промишлени обекти, малки и средни предприятия;
• Оранжерии.

Предимствата за потребителите в резултат на генерирането на топлинна енергия за отопление посредством енергийна кабина оползотворяваща екологично чисто, достъпно и евтино гориво във вид на дървесни пелети и енергийни трески (чипс) са следните:

•Драстично намаляване на разходите на енергия – гарантиран икономически ефект.;
•Специфичната цена на енергията за отопление, генерирана от оползотворяване на дървесна биомаса е по-ниска от специфичната цена на енергията за отопление генерирана при изгарянето на фосилни горива и електроенергия.
•Гарантиране на топлинния комфорт в сградите–поддържане на нормативната температура на въздуха в помещенията;
•Редуциране на емисиите на парникови газове–намаляване на замърсяването на околната среда.
•Специфичната инвестиция в изграждането на инсталации за отопление на 1 kW топлинна мощност с използването на горива от дървесна биомаса е значително по-ниска в сравнение със специфичната инвестиция на отоплителни инсталации използващи конвенционални горива и енергия.

Енергийните кабини се предлагат в следните топлинни мощности: 80kW, 120kW, 160kW, 200kW, 300kW, 400kW, 500kW, 600kW.
 
Фирма Ерато е пионер в изграждането на отоплителни котелни инсталации на биомаса тип енергийна кабина. Предлаганите от ЕРАТО продукти и услуги на пзара в т.ч. твърди биогорива, съоръжения за тяхното производство, отоплителни системи за опозлотворяване на дървесна биомаса включително енергийни кабини и пълен инженеринг на проектите имат най-рационалното отношение цена/качество. Нещо повече тези продукти и услуги са определено атрактивни на пазара в момента поради непрекъснатото покачване на цената на конвенционалните горива.

 

Коментари

Целта на коментарите е да се разискват технически проблеми за продуктите.
Модераторът има право да не публикува коментара, в случай че:
  - коментарът е гневен или оскърбителен;
  - коментарът е от търговски характер (за целта използвайте секция ЗАПИТВАНЕ);
  - коментарът не се отнася до конкретния продукт.


Име
E-mail
Коментар
нов код       Въведете кода
Калоян Лазаров / 25.10.2014

Здравейте, Ние, Сикотерм Индъстрис АД сме дървообработващо предприятие и разполагаме с технологичен отпадък дървесен чипс с влажност 10-16%. Интересуваме се от котел с мощност 150 kW. Моля за оферта и с вариант енергийна кабина и схема за подаване на суровината от бункер. Благодаря предварително.

/ 10.11.2014

Здравейте!

Препоръчваме Ви да се обърнете към наш Дистрибутор или да се свържете.

 

Поздрави!

Екипът на Екотерм Порект ЕАД« назад

Този сайт и материалите в него са собственост на ЕРАТО АД. Всички права запазени. 2005-2013 © ЕРАТО АД